โรคกรดไหลย้อน เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้หรือไม่ ?

อาการแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว หลังรับประทานอาหารมื้อหนัก อาการแรกเริ่มของการเป็น โรคกรดไหลย้อน ที่อาจจะก่อให้เกิด โรคมะเร็ง ได้อีกด้วย วันนี้เรามาศึกษาเรื่อง โรคกรดไหลย้อน เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ได้จริงหรือไม่ ? ด้วยความรู้ดี ๆ จาก อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เอาไว้ทำความเข้าใจและนำไปเป็นความรู้เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองต่อไป

ติดตามรับชมคลิปสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

RAMA CHANNEL ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Ramachannel.tv

  เนื้อหาแนะนำ