ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่น
ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่น
ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่น
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยโรคมะเร็ง ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Hitoshi Nakagama ประธานองค์กร ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารคณะฯ เพื่อหารือการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านงานวิจัยโรคมะเร็ง รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยทางคลินิกและศูนย์เคมีบำบัดและดูแลผู้ป่วยระยะสั้น ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล