หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 
     เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอำเพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับพร้อมประชาชนในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด