โครงการข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหัวเฉียว เรื่อง "Update Management in Deep vein Thrombosis"

โดยชาวรามาธิบดี: 
พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์
แหล่งที่มา: 
ข่าวสด