โดยรถไฟฟ้า

 

 

  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท : ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ          

1. ต่อรถประจำทางบริเวณรพ.ราชวิถี (เกาะราชวิถี เพื่อเดินทางผ่านถนนราชวิถี
โดยสามารถนั่งรถประจำทางลงได้ป้ายรถประจำทาง ดังนี้
- ป้ายรถประจำทาง ฝั่งถนนราชวิถี
รถประจำทาง สาย 18, 28, 108, 125, 515, 539, 542 ผ่านแยกตึกชัย ลงป้ายสถาบันประสาทวิทยา
ติดกับอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
- ป้ายรถประจำทาง ฝั่งถนนพระรามที่หก (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)
รถประจำทาง สาย 8, 63, 92, 97, 157, 171, 509 , 538, R26E ผ่านด้านหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี
ด้านถนนพระรามที่หก ลงป้ายรถประจำองค์การเภสัชเภสัชกรรม (GPO เดินเท้าข้ามสะพายลอยมายังโรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เพื่อเดินทางผ่านซอยโยธี มาลงปากซอยโยธีฝั่งองค์การเภสัชกรรม
เดินเท้าข้ามสะพายลอยมายังโรงพยาบาลรามาธิบดี

  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ : ลงสถานีพญาไท       

ต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เพื่อเดินทางผ่านถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายสี่แยกศรีอยุธยา
เพื่อเข้าสู่ถนนพระรามหก ด้านหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี