การเดินทางไปรามาธิบดีที่บางพลี

 

 

 

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

111 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

โทร. 0 2839 6000