อาคารวิจัยและสวัสดิการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-21.00 น. 
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-21.00 น.
อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-05.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จอดได้ 24 ชั่วโมง
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์-อาทิตย์ จอดได้ 24 ชั่วโมง (คิดค่าบริการ)
อาคารจอดรถสนามม้านางเลิ้ง วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 05.00-21.00 น.
ซอยสวนเงิน ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564