โดยรถไฟ

ตารางการเดินรถไฟ

ขบวนรถ เวลาจอดโดยประมาณ ชานชาลาโรงพยาบาลรามาธิบดี
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 11.49 น.
211 กรุงเทพ - ตะพานหิน 13.04 น.
207 กรุงเทพ - นครสวรรค์ 14.12 น.
315 กรุงเทพ - ลพบุรี 16.22 น. จันทร์ - ศุกร์
301 กรุงเทพ - ลพบุรี 16.41 น. เสาร์ - อาทิตย์
313 กรุงเทพ - บ้านภาชี 17.01 น.
341 กรุงเทพ - แก่งคอย 17.25 น. จันทร์ - ศุกร์
343 กรุงเทพ - แก่งคอย 17.25 น. เสาร์ - อาทิตย์
317 กรุงเทพ - ลพบุรี 17.35 น.
305 กรุงเทพ - อยุธยา 18.21 น.