ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Uppsala University ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึง 9เมษายน 2558 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึง 9เมษายน 2558 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 24 เมษายน 2558

A meeting for Chief Nursing and Midwifery Officers and heads of WHOCCNMs

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557