นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จาก Osaka Medical College ประเทศญี่ปุ่น

 
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Osaka Medical College ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 คน ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านการพยาบาล รวมถึงวัฒนธรรมระหว่างกัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 และในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นักศึกษาพยาบาลจาก Osaka Medical College ได้เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยมีรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี