ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 2 อด...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการประชุมวิชาการออนไลน์ในรูปแบบซีรีย์ ที่ชวนต...
Events
 
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคั...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่าน zoom meeting ในวันพุธที่15 กรกฎ...
Events
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการ...
Events
 
กระเป๋าผ้าโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 
เข็มสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
จัดจำหน่ายสำหรับศิษย์เก่าที่สนใจในราคา 100 บาท