กระเป๋าผ้าโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 
เข็มสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
จัดจำหน่ายสำหรับศิษย์เก่าที่สนใจในราคา 100 บาท