ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เดินวิ่ง งาน Ramathibodi Nurse Fun Run
ตรวจสอบรายชื่อ รับเสื้อและเบอร์วิ่ง กำหนดการ
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Co...
 
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และหน่วยงานดีเด่น ของปี 2560
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Mass meeting ประจำปี 2561
 
ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2560
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี กราบสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย พร้อมแสดงความยินดี
นายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ มีโอกาสเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ สุ...
 
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยนายกสมาคมฯ (รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์)
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชุดที่ 29 วาระ 2561-...
 
ไดอารี่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีปี ๒๕๖๑
สั่งซื้อไดอารีปี ๒๕๖๑  ราคาเล่มละ 25 บาท
 
พาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยคณะกรรมการสมาคมฯ รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) และนาง ภคมน สัมมาเทศน์ (ฝ่ายสวัสดิ...
 
ขอเชิญชมละครสี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น.
ขอเชิญชมละครสี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. (ประตูเปิดเวลา 19.30 น.) ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร...