พาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยคณะกรรมการสมาคมฯ รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) และนาง ภคมน สัมมาเทศน์ (ฝ่ายสวัสดิการ) ได้มีโอกาสพาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เราชาวไทยจะได้รับรู้ความเป็นมาและคุณค่าของชาติไทย (ที่ประเมินค่าไม่ได้) อย่าลืมชวนเพื่อน ลูก หลาน ไปชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของไทยเราสมัยรัตนโกสินทร์ที่มียืนยาวมานานมากแล้วตั้งแต่ปี 2325 สมาคมศิษย์เก่าฯ ต้องขอขอบพระคุณ คุณจีราภา ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณวุฒิชัย มกราพันธุ์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการพัฒนา2 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนำชม และเลี้ยงอาหารว่าง และที่จะขาดไม่ได้คือขอขอบคุณสมาชิกศิษย์เก่าทุกท่าน (พี่ๆ น้องๆ ที่น่ารัก) ที่มาร่วมกิจกรรมดีๆ กับสมาคมฯ ในครั้งนี้ โอกาสหน้าสมาคมฯ จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากอีก อย่าลืมติดตามข่าวสารจากสมาคมฯ นะคะ

พาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พาสมาชิกศิษย์เก่าฯ เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์