ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 2 อด...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการประชุมวิชาการออนไลน์ในรูปแบบซีรีย์ ที่ชวนต...
Events  |  more
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคั...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่าน zoom meeting ในวันพุธที่15 กรกฎ...
Events  |  more
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการ...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชุดที่ 30 วาระ พ.ศ....
Events  |  more
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562จำนวน 5 สาขา ดังรายรามต่อไปนี้...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกฯทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกฯ ที่มีผลงาน เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นส...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562เรื่อง Exploring Innovative...
Events  |  more

Pages

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/