สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกฯทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกฯเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกฯทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกฯ ที่มีผลงาน
เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ประจำปี 2562 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
1.เป็นศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
2.มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือระดับชาติ
4.ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ
5.มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม
6.มิได้เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีชุดปัจจุบัน

โดยแบ่งเป็น 5 สาขา ดังนี้
1.สาขาการวิจัย
2.สาขาการศึกษา
3.สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
4.สาขาผู้บริหาร
5.สาขาการบริการสังคม

Download เกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 >>>ได้ที่นี่<<<

Download แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 >>>ได้ที่นี่<<<

 

และส่งมายัง rama_alumni12@hotmail.com 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-201-2026