ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 2 อด...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการประชุมวิชาการออนไลน์ในรูปแบบซีรีย์ ที่ชวนต...
 
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคั...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่าน zoom meeting ในวันพุธที่15 กรกฎ...
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการ...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชุดที่ 30 วาระ พ.ศ....
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562จำนวน 5 สาขา ดังรายรามต่อไปนี้...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกฯทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกฯ ที่มีผลงาน เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นส...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562เรื่อง Exploring Innovative...