ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชุดที่ 30 วาระ พ.ศ.2563-2566

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชุดที่ 30วาระ พ.ศ. 2563-2566 

ด้วยวิธีการดังนี้ (เลือกทำเพียง 1 วิธี)

1. กดปุ่มถูกใจ(Like)หรือแสดงความคิดเห็น(comment)  "รับรอง/ไม่รับรอง"  โพสใน Facebook  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   สามารถเข้าไปได้ที่ได้ที https://www.facebook.com/RamaNuresAlumni/

หรือ

2. ส่ง E-mail แจ้งความประสงค์  "รับรอง/ไม่รับรอง" พร้อมระบุชื่อ-สกุล มายัง rama_alumni12@hotmail.com 

ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

>>> Dowload ใบคะแนนรับรองได้ที่นี่ <<

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-201-2026 ในวัน-เวลาราชการ