สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 2 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 12 ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์