ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นแบบสมัครขอรับทุน พร้อมโครงร่างโครงการวิจัย มายังสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (หอพักพยาบาล 2) โทรศัพท์ 02-201-2026 โทรสาร 02-210-2026

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน 

ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2560