สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยนายกสมาคมฯ (รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) ได้มอบทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่านบรรณาธิการวารสารฯ (ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง) โดยมี ผอ.โรงเรียนพยาบาลรามาฯ (รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี) และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ-รับมอบครั้งนี้ด้วย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท