สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี กราบสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย พร้อมแสดงความยินดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ) มีโอกาสเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย พร้อมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่น ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยอาจารย์จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี กราบสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย พร้อมแสดงความยินดี