ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ ( นักวิเทศสัมพันธ์ )
โทร. 02-201-2012