โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย และ St.Luke's International University ประเทศญี่ปุ่น

 
 
          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย 9 คน และ College of Nursing, St.Luke's International University ประเทศญี่ปุ่น 4 คน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพยาบาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2558

 

          โดยในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Faculty of Medicine,Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซียและ College of Nursing, St.Luke's International University ประเทศญี่ปุ่น ในวาระสำเร็จการศึกษา ภายในงานนักศึกษาการพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่นจัดเตรียมการแสดงเพื่อเป็นการขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก