ต้อนรับ Professor Dr.Gwen Sherwood จาก University of North Carolina at Chapel Hill, School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2557

NR Student Exchange Fair

โดยภายในงานมีกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 แก่น้องๆ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ...

นักศึกษาพยาบาลจำนวน 3 คน จาก School of Nursing, College of Medicine, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน ได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นักศึกษาพยาบาลจำนวน 3 คน จาก School of Nursing, College of Medicine, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน...

 โครงการแลกเปลี่ยน ณ St.Luke’s International University ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน...

โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Malaya

ระหว่างวันที่ 5 ถึง 31 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปประเทศมาเลเซีย

ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน ...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลโครงการแลกเปลี่ยน

ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาล ในต่างประเทศ ประจำปี 2557