ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Uppsala University ประเทศสวีเดน

 
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Uppsala University ประเทศสวีเดน จำนวน 4 คน ได้แก่ Ms.Camilla Larsson, Ms.Clara Rydmyr, Ms.Hamdi Ahmed Cabdullahi และ Ms.Ellen Melin ในโอกาสเข้าศึกษา วิชา Elective สาขาการพยาบาลจิตเวช และสาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึง 9เมษายน 2558 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี