นักศึกษาพยาบาลในโครงการแลกเปลี่ยนจาก College of Nursing, Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน

 
 

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยน จาก College of Nursing, Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลและวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่นร่วมกิจกรรมด้วย ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีพิธีแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา