บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 33 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 95 รายการ ให้กับ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 2 รายการ ให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 98 รายการ
ให้กับ วัดกำแพงมณี  จ.อ่างทอง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 61 รายการ
ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ
ให้กับ โรงเรียนเลย จังหวัดเลย

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 91 รายการ
ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองนา จ.สุพรรณบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 15 รายการ
ให้กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ส่วนหน้า จ.สงขลา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 75 รายการ
ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน