"รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี"

วันที่  22  เมษ...

 

"โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี"

วันที่  21  เมษายน  2559

 

"โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ"

วันที่  21  มี...

 

"โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน จ.สุพรรณบุรี"

วันที่  26  ก...

 

"โรงพยาบาลห้วยยอด  จ.ตรัง"

วันที่ 23 ก.พ. 2559

 

"โรงเรียนวัดสระจระเข้  จ.นครราชสีมา"

วันท่ี่ 16 ก.พ. 2559

 

"โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง"

วันที่ 12 ก.พ. 2559

 

"โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 จ.ชลบุรี"

วันที่ 11 ก.พ. 2559

 

"โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ"

วันที่ 1 ก.พ. 2559