ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
 

ให้ จนท.สถาบันราชสุดา ที่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2567 

 

ให้กับ จนท.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2567 
 

...
 

 ณ ห้องประชุม 708 A,B ชั้น 7 และห้อง 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

 


เริ่มใช้จริง 1 มีนาคม 2567 เพื่อช่วยให้หน่วยงานลดภาระงาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

 

ขายทอดตลาดพัสดุเก่าจำนวน 2,132 รายการ วันที่ 27 ก.พ. 2567 ราคาจบการประมูล  720,000 บาท

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ ให้กับตอนสูทกรรม หมวดบริการ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 38 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเขาตาคลี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 185 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสง่า

 

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีแห่งใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5...

 

เพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  พิจารณาและกำหนดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

 

ฝ่ายการพัสดุ  จัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารรามาธิบดี โยธี ฯ ต่อผู้สังเกตการณ์ของกรมบัญชีกล...

 

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล...