ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
 

ฝ่ายการพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสรุปความโปร่งใสในการก่อสร้างอาคารกายวิภาคต่อผู้ตรวจติดตามของ...

 

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้...

 

ฝ่ายการพัสดุ เชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาคุณภาพวัสดุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหาในปีงบประมาณใหม่...

 

ในวันที่  16-17 สิงหาคม 2565  รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคลัง...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 48 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 61 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 15 รายการ  ...