ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
 

พลิกโฉมหลักประกันสัญญา สู่นวัตกรรมลดใช้กระดาษ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล...

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 133 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 67 รายการ  ...

 

บริจาค เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ 1 เครื่อง  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 168 รายการ  ให้กับกองร้อยบริการ...