งานจัดซื้อและบริหารสัญญา : ข่าวประชาสัมพันธ์
PURCHASE: NEWS  

You are here

 

พลิกโฉมหลักประกันสัญญา สู่นวัตกรรมลดใช้กระดาษ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล...

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน : รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายการพัสดุ

 

ความคืบหน้า และ ประวัติความเป็นมา  ของโครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "พัสดุ Quiz Award" ของการอบรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565...

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เว...

 

ในงาน SME-GP Day  ของ  สสว. อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี...

 

ฝ่ายการพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสรุปความโปร่งใสในการก่อสร้างอาคารกายวิภาคต่อผู้ตรวจติดตามของ...

 

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้...

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมตอบคำถาม "พัสดุ Quiz Award" ในการอบรมการจัดทำ TOR ที...

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ...

Pages