เรื่องน่ายินดีรองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ได้รับรางวัล The best pioneering

 
ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ได้รับรางวัล The best pioneering
ฝ่ายการพัสดุ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ได้รับรางวัล The best pioneering ในงาน Pioneering the Future in Digital Hospital Management เสริมศักยภาพการบริหารจัดการ นำโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องบอลรม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ