หวังให้เกิดความคล่องตัวด้านงานพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

ให้กับบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการทำงานของฝ่ายการพัสดุ  ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 เพื่อเพิ่มพูนความรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566  ชั้น 5 ศู...

 

พลิกโฉมหลักประกันสัญญา สู่นวัตกรรมลดใช้กระดาษ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน : รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายการพัสดุ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "พัสดุ Quiz Award" ของการอบรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565...

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เว...

 

ในงาน SME-GP Day  ของ  สสว. อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี...

Pages