หลอดหมึกเครื่อง XEROX (Ricoh) ที่ใช้แล้วอย่าทิ้งเอง โปรดส่งคืนบริษัทนำไปกำจัด

 

 

ใช้แล้วอย่าทิ้งเอง โปรดส่งคืนบริษัทนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ฝ่ายการพัสดุ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน "ห้ามทิ้งหลอดหมึกที่ใช้แล้ว" ของเครื่อง XEROX ประจำหน่วยงาน เนื่องจากหลอดหมึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทริโก้ และโปรดส่งกลับบริษัทฯ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม