ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) แก้ไขครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่

 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) แก้ไขครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค. 2567