บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับ วัดศรีเรืองบุญ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 316 รายการ ให้กับ วัดเทพสิทธิการาม (บ้านไร่)

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 104 รายการ ให้กับกองยุทธการและการข่าว ศูนย์การกำลังสำรอง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 359 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ ให้กับกรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี

 

ขายทอดตลาดพัสดุเก่าจำนวน 2,132 รายการ วันที่ 27 ก.พ. 2567 ราคาจบการประมูล  720,000 บาท

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ ให้กับตอนสูทกรรม หมวดบริการ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 38 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเขาตาคลี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 185 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสง่า

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ให้กับวัดท่าโขลงกิตติยาราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ ให้กับโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา