ฝ่ายการพัสดุ ชวนแพทย์ / พยาบาล / นักศึกษา ล้าง Stethoscope ให้สภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

ฝ่ายการพัสดุ ชวนแพทย์ / พยาบาล / นักศึกษา ล้าง Stethoscope ให้สภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 133 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 67 รายการ  ...

 

บริจาค เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ 1 เครื่อง  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 168 รายการ  ให้กับกองร้อยบริการ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 89 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 8 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านดอน...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสตูล...

Pages