ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้...

 

ฝ่ายการพัสดุ เชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาคุณภาพวัสดุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหาในปีงบประมาณใหม่...

 

ในวันที่  16-17 สิงหาคม 2565  รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคลัง...

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมตอบคำถาม "พัสดุ Quiz Award" ในการอบรมการจัดทำ TOR ที...

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ...

 

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 65 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้...

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ เวชชาชีวะ...

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศ...

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแ...

 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ  แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักวิชาก...

 

หน่วยงานสามารถติดต่อขอรับ "ขาแขวน"  Alcohol handgel (รหัสเบิก : 10003569) ได้แล้วที่...

Pages