สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน : รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายการพัสดุ

 

อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์   ดูระบบเบิก-จ่าย RIMO เพื่อนำไปพัฒนาคลังอื่น ๆ ของคณะฯ...

 

ความคืบหน้า และ ประวัติความเป็นมา  ของโครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

 

จากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผลการตรวจนับคลังเสร็จสิ้น และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 4 ต...

 

ในฐานะผู้บริหารด้านการพัสดุดีเด่น  จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  ณ  แหล่งสมาคม...

 

ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ทุกคลังจัดเก็บ นำทีมโดย คุณเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ...

 

ผู้บริหารฝ่ายการพัสดุ และทีมงานบริหารพัสดุ (คลังพัสดุ) ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "พัสดุ Quiz Award" ของการอบรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565...

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เว...

 

ในงาน SME-GP Day  ของ  สสว. อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี...

 

ฝ่ายการพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสรุปความโปร่งใสในการก่อสร้างอาคารกายวิภาคต่อผู้ตรวจติดตามของ...

 

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้...

Pages