ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ฝ่ายการพัสดุ อาคารพัสดุ  

 

 

เมื่อวันที่  2 มิ.ย. 66   ณ ห้องประชุมงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2

 

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีแห่งใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5...

 

ระหว่างวันที่  27 - 28  มิถุนายน 2566  รวม 2 วัน ช่วงเวลา  8.30 – 16.00 น.

 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านคาร์บอน เครดิต ร่วมให้คำปรึกษา

 

เร่งเชิญหน่วยงานประชุมหาข้อสรุปด้านความต้องการและแผนการจัดซื้อจัดหาน้ำดื่มภายใต้แบรนด์รามาธิบดี

 

หวังให้เกิดความคล่องตัวด้านงานพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

ให้กับบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

เพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  พิจารณาและกำหนดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการทำงานของฝ่ายการพัสดุ  ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

Pages