รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

Report

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง CNMI  
รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง RAMA  
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 
รายงานประกาศผู้ชนะรายไตรมาส