งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ASSET: NEWS  

You are here

 

ในระหว่างวันที่  1 - 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

ฝ่ายการพัสดุ ชวนร่วมบริจาคสิ่งของ / หนังสือ ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 133 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 67 รายการ  ...

 

บริจาค เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ 1 เครื่อง  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 168 รายการ  ให้กับกองร้อยบริการ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 89 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 8 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านดอน...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสตูล...

Pages