งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ASSET: NEWS  

You are here

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 283 รายการ  ให้กั...

 

สัญญามูลนิธิ 132/2564M  ครุภัณฑ์ทั้งหมด 43 รายการ

 

สัญญามูลนิธิ เลขที่ 004/2564(M) จำนวน 92 รายการ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 3 รายการ  ให้กับโ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ  ให้กับมหาวิทยาลัยธรรม...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 9 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลดำเนินส...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 3 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 260 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดสาม...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 8 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 4 รายการ  ให้กับคณะสิ่งแวดล้อมแล...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายการ  ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 56 รายการ  ให้กับสถานีอนามัยเฉลิ...

Pages