โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 886

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 886

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ 
ให้กับวัดท่าโขลงกิตติยาราม

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในวันที่  29  มกราคม 2567 เวลา  10.00 น.