บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดประชาวงศาราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดแหลมหว้า

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยพลู

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 100 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 51 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านจาน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 117 รายการ  ให้กับโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 68 รายการ  ให้กับกองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดด่านทับตะโก

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี