งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ASSET: NEWS  

You are here

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายการ  ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 56 รายการ  ให้กับสถานีอนามัยเฉลิ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 4 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาส...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 26 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลอินทร์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 111 รายการ  ให้กับวัดจันทร์...

 

บริจาค เครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลน...

 

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 3 เครื่อง ให้กั...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายการ ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์...

 

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 680 บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายก...

 

S4HANA Work SHOP (งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์) 12/11/2564

 

บริจาคพัสดุให้โรงเรียนนานวน จ.อุบลราชธานี

 

บริจาค เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง

...

Pages