งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ASSET: NEWS  

You are here

 

ฝ่ายการพัสดุ ชวนร่วมบริจาคสิ่งของ / หนังสือ ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 133 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 67 รายการ  ...

 

บริจาค เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ 1 เครื่อง  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 168 รายการ  ให้กับกองร้อยบริการ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 89 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 8 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านดอน...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสตูล...

 

บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ เครื่อง ...

 

บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ เครื่อง ...

Pages