ในระหว่างวันที่  1 - 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

ฝ่ายการพัสดุ ชวนร่วมบริจาคสิ่งของ / หนังสือ ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

 

 โครงการ CSR ฝ่ายการพัสดุ  ขอเชิญร่วมส่งความสุข   ให้น้องๆ รับบริจาคได้ถึง 17 มิ.ย. 65

 

สัญญามูลนิธิ 132/2564M  ครุภัณฑ์ทั้งหมด 43 รายการ

 

สัญญามูลนิธิ เลขที่ 004/2564(M) จำนวน 92 รายการ

 

S4HANA Work SHOP (งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์) 12/11/2564

 

บริจาคพัสดุให้โรงเรียนนานวน จ.อุบลราชธานี

 

บริจาคพัสดุ ให้ โรงเรียนวัดกำพร้า (โครงการ CSR ครั้งที่ 568)

 

วันที่ 14 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562