เชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้โรงเรียนต่างจังหวัด