ฝ่ายการพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี 66