บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายใน iU22 Philips จำนวน 1 เครื่อง  ให้กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านปงเคียน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านซับไทรทอง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 120 รายการ  ให้กับวัดจันทร์

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 4 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 3 รายการ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 50 รายการ  ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 78 รายการ  ให้กับแผนกช่างโยธา กองบิน 6 กองทัพอากาศ

 

บริจาคตู้เก็บโลหิต จำนวน 2 เครื่อง  ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 31 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดคลองงิ้ว