โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 891

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 891

บริจาคพัสดุ จำนวน 359 รายการ 
ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ในวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  11.00 น.